Follow

Wie de publieke opinie wil beïnvloeden kiest een populair medium om zijn standpunt uit te dragen. Gezagsdragers, journalisten, politici en wetenschappers twitteren, bloggen en facebooken. Overheden maken websites en gebruiken YouTube om goed gedrag te promoten.

In de zestiende eeuw publiceerde de overheid plakkaten, pamfletten, ordonnanties en aflaatbrieven om haar gezag te laten gelden en de bevolking te informeren. Overheidspublicaties in de zestiende eeuw en twitterende politieke en religieuze leiders anno nu: zij zenden, jij ontvangt.