Control

Een krachtig medium maakt machthebbers bang. Controversiële ideeën en kritiek ondergraven hun gezag. Censuur is een doeltreffend wapen tegen afwijkende meningen.

Tegenwoordig bestaat in veel landen geen vrijheid van meningsuiting. Politieke en religieuze heersers leggen daar de (sociale) media het zwijgen op. In de zestiende eeuw stelde de overheid een lijst van verboden boeken op om discussies in de kiem te smoren. Maar drukkers waren vindingrijk. Kritische teksten werden heimelijk gemaakt en illegaal verspreid.

Octrooien gaven drukkers het alleenrecht om bepaalde titels uit te geven. Sommigen zochten hun heil in piraterij. Zonder toestemming herdrukten ze populaire boeken waarop iemand anders het monopolie had. Ook nu is de illegale verspreiding van films en muziek big business. En vinden mensen manieren om internetcensuur te omzeilen.