Community

Een krachtig medium bereikt veel mensen. Het geeft ook een stem aan nieuwe groepen. Zo zijn vrouwen en jongeren invloedrijke socialemediagebruikers.

Zestiende-eeuwse drukkers ontdekten dat hun afzetmarkt veel breder was dan de kleine groep van welgestelden die handgeschreven boeken kochten. De drukpers maakte betaalbare massaproductie mogelijk, waardoor meer mensen boeken kochten en zich konden ontwikkelen.

Concurrentie onder de uitgevers zorgde voor meer diversiteit in het aanbod. Dat zien we ook bij sociale media. Ontwikkelaars bedenken steeds weer nieuwe platforms en apps, die via trendsetters het grote publiek bereiken. Net als in de zestiende eeuw is state-of-the-art communicatietechnologie niet langer voorbehouden aan de elite.