Chat

Op sociale media neem je zelf het woord en deel je je mening. Je gaat in debat met aanhangers en tegenstanders van je ideeën. Zulke discussies kunnen de maatschappij veranderen. Van bovenaf opgelegde beslissingen worden daardoor soms teruggedraaid of bijgesteld.

Een beeld zegt daarbij meer dan duizend woorden. Foto’s van de Arabische Lente of de vluchtelingencrisis worden massaal gedeeld. Ze beïnvloeden emoties en overtuigingen.

Vijf eeuwen geleden hadden gedrukte boeken dezelfde impact. Luther schreef korte pamfletten die in één dag werden geproduceerd en zijn tegenstanders deden hetzelfde. Ze lieten de persen draaien, ontketenden revoluties en verdeelden de wereld in voor en tegen.