Change
Change

Refereynen int vroede, int zotte, int amorueze

Wijze, gekke en erotische poëzie

(0)

Tijdens het volwassen worden van de boekdrukkunst werden lettertypes gestandaardiseerd. Gaandeweg werden er enkel nog gotische, cursieve en romeinse letters gebruikt. In de Nederlanden vond de ‘moderne’ romein kort na 1500 ingang, maar voor Nederlandstalige teksten bleef de gotische letter dominant. Deze bundel vormt een uitzondering. In het voorwoord pleit de drukker voor het gebruik van de romein, ook in de volkstaal, omdat ‘die allen anderen vlaemschen letteren in nettigheden ende gracyen te boven gaet’.

Specificaties

Refereynen int vroede, int zotte, int amorueze, vertooght binnen Ghent 20 april 1539. Gent, Joos Lambrecht, 1539. Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.G.000179. NK 1785.

Meer weten over

Reacties van bezoekers

Deel hier je reactie op dit item.

AD 1539
Online bekijken pageviewOnline bekijken
Flag this item  shopping_basket In mandje