Enter
Enter

De Biblie uth der uthlegginge Doctoris Martini Luthers yn dyth düdesche vlitich uthgesettet

De Bijbel met uitleg van Maarten Luther

(0)

Tot aan het begin van de zestiende eeuw was er in West-Europa maar één kerk: de rooms-katholieke onder leiding van de Paus. Er ontstonden wel eens controversiële geloofsrichtingen, maar die kregen niet echt voet aan de grond. Tot 1517. In dat jaar publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaathandel. Daarin uitte hij ook kritiek op de Paus. Zijn ideeën schoten wel wortel, mede omdat hij strategisch gebruikmaakte van de boekdrukkunst die toen zijn volwassenheid bereikt had. Hij stuurde honderden pamfletten de wereld in die goed verkochten en vaak werden herdrukt. Het was het begin van de Reformatie die het protestantisme voortbracht dat naast de rooms-katholieke kerk bleef bestaan.

Specificaties

Martin Luther, De Biblie uth der uthlegginge Doctoris Martini Luthers yn dyth düdesche vlitich uthgesettet. Lübeck, Ludwich Dietz, 1533-1534. Den Haag, Meermanno: 005 B 007.

Reacties van bezoekers

Deel hier je reactie op dit item.

AD 1533
Online bekijken pageviewOnline bekijken
Flag this item  shopping_basket In mandje