Chat
Chat

Eyn brieff an die Christen zu Antorff

Brief aan de inwoners van Antwerpen

(0)

In Antwerpen werd Luthers hervorming snel populair. Maar de overheid trad er streng tegen op. Zo werden in 1523 in Brussel twee Antwerpse augustijnen als ketters verbrand. Toch bleef de lutherse gemeenschap in Antwerpen nauwe contacten onderhouden met Luther, zoals deze brief laat zien. Luther laat zich hierin negatief uit over de Antwerpse sekte van de ‘loisten’, een soort wederdopers, volgelingen van een zekere Eligius Pruystinck (actief 1525–1544), ook wel bekend als ‘Loy de Schaliedekker’.

Specificaties

Martin Luther, Eyn brieff an die Christen zu Antorff. Wittenberg, Josef Klug, 1525. Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: F 14471.

Meer weten over

Reacties van bezoekers

Deel hier je reactie op dit item.

AD 1525
Online bekijken pageviewOnline bekijken
Flag this item  shopping_basket In mandje