Community
Community

Nieuwe instructie ende bewijs der looffelijcker consten des rekenboecks, ende rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere

De dubbele boekhouding

(0)

Sommige zestiende-eeuwers waren zeer reislustig, zoals de Antwerpse koopman Jan Ympyn Christoffels (ca. 1485–1540). Hij woonde twaalf jaar in Venetië en leerde daar boekhouden op de Italiaanse manier. Deze ‘dubbele boekhouding’, waarbij alle boekingen in een ‘journaal’ en een ‘grootboek’ worden vastgelegd, is vandaag nog altijd in gebruik. Terug in Antwerpen schreef hij zijn kennis op. Het boek werd drie jaar na zijn dood uitgegeven en is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het boekhouden en een gezond handelsklimaat.

Specificaties

Jan Ympyn Christoffels, Nieuwe instructie ende bewijs der looffelijcker consten des rekenboecks, ende rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere. Antwerpen, Gillis Coppens van Diest, 1543. Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties: MAG-P 14.595.

Meer weten over

Reacties van bezoekers

Deel hier je reactie op dit item.

AD 1543
Online bekijken pageviewOnline bekijken
Flag this item  shopping_basket In mandje