Follow: N(i)et echt

In dit educatief pakket ontdekken de leerlingen welke verschillende vormen van nepnieuws er zijn en leren ze nepnieuws herkennen aan de hand van een duidelijke checklist. De leerlingen begrijpen hoe (nep)nieuws ook wordt ingezet om burgers te overtuigen een bepaalde ideologie te volgen, zowel in het verleden als nu. Ze worden gestimuleerd om een kritische houding aan te nemen, zich bewust te zijn van het fenomeen ‘filter bubble’ en alert met media om te gaan.

Specificaties lesmodule

3e graad SO
Les van 50 minuten + naverwerking (optioneel)

De leerlingen zijn mediagebruikers die zowel de sociale media als het boek kennen. Ze worden dagelijks geconfronteerd met nieuws dat via televisie, nieuwsapps en sociale media binnenstroomt. Ze weten dat nepnieuws bestaat maar ze missen een gestructureerde houvast om het te herkennen.

AD 2017

Gerelateerde items uit de expo