Delete? Bewaar je boek!

In deze module maken de leerlingen een klasboek met hun posts en foto’s op sociale media. Ze leren over de verschillende manieren waarop boeken beschadigd kunnen geraken en ze gaan er voor zorgen dat dat – dankzij de juiste bewaringstechniek – niet met hun boek gebeurt. Ondertussen denken ze na over wat ze op sociale media posten en of dat ook tot (reputatie)schade kan leiden. Op het einde van het secundair mag het boek uit de verpakking! Zullen de leerlingen dan nog dezelfde sociale media gebruiken?

Specificaties lesmodule

1e graad SO
Les van 50 minuten + voorbereiding

De leerlingen zijn mediagebruikers die zowel de sociale media als het boek kennen. In dit lespakket worden ze zich bewust van de vluchtigheid van media maar ook van de mogelijkheden om informatie zo lang mogelijk te bewaren. Ze worden uitgedaagd om zelf een boek te maken en te bewaren en ze reflecteren over hun persoonlijke gebruik van sociale media.

AD 2017

Gerelateerde items uit de expo