Chat

In deze module versterken de leerlingen hun informatievaardigheden. Ze leren gericht en kritisch op zoek gaan naar informatie, zowel in analoge als digitale bronnen. Ze worden zich bewust van valkuilen bij het online zoeken van informatie en leren informatie ook op een mooie en efficiënte manier presenteren.

Specificaties lesmodule

2e graad ASO, 3e graad TSO
Drie lessen van 50 minuten + naverwerking (optioneel)
De leerlingen zijn mediagebruikers die zowel de sociale media als het boek kennen. Ze zoeken nagenoeg alles online en zijn meestal weinig kritisch tegenover de informatie die ze online vinden.
Informatievaardigheden
Kritisch omgaan met bronnen

Les 1: Online informatie zoeken

Les 2: Online informatie zoeken

Les 3: Informatie presenteren

AD 2017

Gerelateerde items uit de expo