Enter: Klasbezoek expo 'Conn3ct'

Breng samen met je leerlingen een bezoek aan de expo 'Conn3ct. Impact van drukpers en sociale media' en laat hen spelenderwijs ontdekken wat de tweets van Donald Trump en de boeken van Erasmus met elkaar gemeen hebben.

Als bezoeker van Conn3ct leg je een uniek parcours af tussen historisch drukwerk en multimediale consoles. De tentoonstelling is zélf een sociaal medium. Je leerlingen delen er hun meningen en voorkeuren met elkaar en de andere bezoekers.

Specificaties lesmodule

Bezoek van 60 minuten
Maximaal 20 leerlingen
14/10/2017 - 29/04/2017
Provinciale Bibliotheek Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
www.limburg.be/pbl
De leerlingen zijn mediagebruikers die zowel de sociale media als het boek kennen. Hun kennis van media beperkt zich vaak tot het gebruik. Ze hebben minder inzicht in het ontstaan, de evolutie, de economische aspecten of de maatschappelijke impact van media.
AD 2017

Items uit de expo