Conn3ct & Educatie

Zijn je leerlingen echte smombies? Of toch eerder boekenwurmen?

Waarschijnlijk hebben ze niet eens door dat we midden in een digitale revolutie zitten waarin ze elke dag overspoeld worden door updates, snaps en tweets. Ze laten zich erdoor beïnvloeden en geven zich ongemerkt bloot. De sociale media verschillen op deze manier niet zo gek veel van dat andere massamedium, het gedrukte boek. Dat ontwikkelde zich in de eerste helft van de zestiende eeuw tot een middel dat met volle kracht werd ingezet voor ideeënvorming, propaganda en de verspreiding daarvan.

Kant-en-klare lesmodules

Ga aan de slag met het educatief materiaal dat de Bibliotheek Hasselt Limburg aanbiedt rond de verschillende thema's van 'Conn3ct. Impact van drukpers en sociale media'. Per thema zijn er een uitgewerkt lesscenario, een digitaal bordboek en de nodige aanvullende materialen. Hieronder vind je per thema een uitgewerkt dossier voor in je klas.

Lees meer

Control: (In de) ban (van) het boek