Colofon

Conn3ct

Conn3ct is een project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland (Den Haag), in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen.

Conn3ct bestaat uit een tentoonstelling, een website en een educatieve tool. De tentoonstelling is te zien op de volgende locaties:

Algemene coördinatie

 • Jan Bos, Eva Wuyts

Project- en productieleiding

 • Luc Dewaele, Maartje De Wilde

Content

 • Coördinatie: Marieke van Delft
 • Inhoud en samenstelling: Jan Bos, Pierre Delsaerdt, Maartje De Wilde, Louis Stiller, Marieke Van Delft, Eva Wuyts
 • Assistentie: Eva Breuer
 • Redactie: Pierre Delsaerdt, Maartje De Wilde, Marieke van Delft
 • Eindredactie: David Coppoolse, Maartje De Wilde, Jenny Mateboer, Lonneke op der Heijde, Marieke van Delft
 • Duitse vertaling: Belgian Translation Centre, Silke Glitsch, Christoph Hornig
 • Engelse vertaling: Belgian Translation Centre, Gregory Ball

Multimedia en website

 • Coördinatie: David Coppoolse
 • Redactie interactie: David Coppoolse, Maartje De Wilde, Eva Wuyts
 • Beeldredactie: Eva Breuer, David Coppoolse, Judith De Waele, Maartje De Wilde, Louis Stiller, Marieke van Delft, Sarah Voet, Eva Wuyts
 • Beeldverwerking: David Coppoolse, Sarah Voet
 • Rechtenbeheer: Luc Dewaele
 • Vormgeving en technische uitwerking interactie: Create Multimedia Services
 • Vormgeving en technische uitwerking website: Webdiseno
 • Videomontage: gridFitType

Scenografie

Communicatie en marketing

 • Coördinatie en ontwikkeling: Luc Dewaele, Lonneke op der Heijde
 • Redactie: Luc Dewaele, Lonneke op der Heijde, Eva Wuyts
 • Assistentie: Judith De Waele

Educatie

 • Coördinatie: Isabelle Thoelen
 • Ontwikkeling: Isabelle Thoelen, Erwin Marcisz
 • Assistentie: Sara Weerts

Co-creatie

Bruiklenen

 • Coördinatie: Maartje De Wilde
 • Assistentie: Eva De Ridder, Judith De Waele
 • Behoud en Beheer: Madeleine van den Berg, Dorrit Van Camp i.s.m. conservatoren en restauratoren van de bruikleengevers
 • Uitvoering boekensteunen: Restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland (Den Haag), Boekrestauratie de Valk
 • Transport en verzekering: A&E Services

Bruikleen en digitalisering historische werken

Vlaanderen:

Nederland:

Duitsland:

Locatie Museum Meermanno │ Huis van het boek

 • Algemene coördinatie: Rickey Tax
 • Project- en productieleiding: Ellen van Schie, Maartje De Wilde
 • Content: Erik Geleijns
 • Communicatie en marketing: Aafke Boerma
 • Publiekswerking en educatie: Winnifred Dijkstra
 • Vormgeving campagnebeeld en drukwerk: Walvis & Mosmans

Locatie Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

 • Algemene leiding: Dr Rupert Schaab
 • Project- en productieleiding: Andreas Bresler, Dr Silke Glitsch, Dr Johannes Mangei
 • Content: Dr Johannes Mangei
 • Communicatie en Marketing: Andreas Bresler, Dr Silke Glitsch, Christoph Hornig
 • Behoud en beheer: Wilfried Feuerstein, Johanna Kaul, Rebecka Thalmann

Met dank aan

Bureau Jeugd en Media, Cultuurconnect, FARO, LINC, Mediawijs en alle besturen en medewerkers van de participerende organisaties.

Met steun van

Het Vlaams-Nederlands Gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse, de Nederlandse ambassade in Duitsland, de Vlaamse overheid, de Vlaamse vertegenwoordiging in Berlijn

 

Koninklijke Bibliotheek

Universiteit Antwerpen